Zážitkové vyučovanie

12.12.2012 12:12

Ukážka z neobvyklého vyučovacieho dňa žiakov tretej triedy na Základnej škole Jarná v Žiline. Vzdelávanie metódou zážitkového vyučovania pripravila triedna učiteľka Mgr. Lenka Hudecová. No nie je škoda že sa za mojich školských čias takto nevyučovalo?